• Certyfikowane
  Kursy i Szkolenia
  Których potrzebuje twoja firma.
  Sprawdź ofertę
 • Nasi partnerzy to
  Międzynarodowe firmy
  Które działają w naszym regionie.
  Nasi partnerzy
 • Posiadamy już
  Ponad 50 lat
  Doświadczenia.

O firmie


Na przestrzeni lat ośrodek kontynuuje podstawowe założenia swojej działalności. Zgodnie z potrzebami zakładów pracy oraz osób fizycznych organizowane są szkolenia oraz przeprowadzane egzaminy na grupę energetyczną. Egzaminy przeprowadzane są z zakresu:

Grupy I - elektrycznej,
Grupy II - mechanicznej,
Grupy III - gazowej.

są to egzaminy:

EKSPLOATACJI - dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy pracy przy tych urządzeniach,
DOZORU - dla osób dozorujących wszelkie prace.

Szkolenia przeprowadzane są na zlecenia Zakładów Pracy działających w Rzeszowie oraz w okolicach Rzeszowa jak również dla osób prywatnych. Ośrodek jako przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dba o bardzo wysoką jakość prowadzonych szkleń. Wykłady prowadzone są w siedzibie zakładów zlecających lub w siedzibie Ośrodka. Szkolenia prowadzone są na podstawie zatwierdzonych programów. Każdy program może być modyfikowany zgodnie z potrzebami zakładu zlecającego. Sposób prowadzenia wykładów i ćwiczeń przystosowujemy do ich potrzeb. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą wykładowców, których doświadczenie nie tylko poparte jest dyplomami, certyfikatami i odbytymi kursami, ale także praktyką zawodową realizowaną zarówno w pracy jak i na szkoleniach. Kwalifikacje wykładowców wpływają na jakość prowadzonych wykładów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

o nas certyfikat

Oferta


Kursy zawodowe

ciekłymi i gazami. Kurs kończy się egzaminami, w wyniku których kursanci uzyskują zawód palacza oraz świadectwo kwalifikacyjne energetyczne „E”.
Zapytaj o ofertę

Szkolenia przygotowujące do egzaminu i egzaminy

a) Kursy mające na celu przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje energetyczne w zakresie osób eksploatacji i dozoru dla grup urządzeń 1, 2, 3.
b) Egzaminy w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych energetycznych „E” i „D” dla grup urządzeń 1, 2, 3.
Druki wniosków do pobrania

Kursy doskonalące w zawodzie

a) Metrologia i kontrola jakości
b) Sprawdzanie narzędzi do pomiarów długości i kąta
c) Legalizacja narzędzi do pomiarów długości i kąta
Zapytaj o ofertę

Kursy BHP okresowe

a) a) Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
b) Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
c) Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
d) Pracowników inżynieryjno-technicznych
e) Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
f) Pracowników administracyjno-biurowych
Zapytaj o ofertę

Inne szkolenia według programów uzgodnionych ze zlecającym

mimo, że do ich wykonania angażowani są specjaliści o wysokich umiejętnościach do czego zobowiązuje nas ranga naszego Stowarzyszenia. Tym samym gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług. Zajęcia prowadzone są u zleceniodawcy lub w naszych pomieszczeniach.
Zapytaj o ofertę

Nasi partnerzy


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się partnerami największych firm w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Szkolenie swoich pracowników powierzyły nam największe koncerny. Ty też możesz dołączyć do naszej rodziny!

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Harmonogram kursów i egzaminów 2024

# Data Zapisy
1 25 stycznia Zapisz się
2 15 lutego Zapisz się
3 15 marca Zapisz się
4 19 kwietnia Zapisz się
5 17 maja Zapisz się
6 21 czerwca Zapisz się
7 19 lipca Zapisz się
8 20 września Zapisz się
9 18 października Zapisz się
10 22 listopada Zapisz się
11 13 grudnia Zapisz się

Aktualności


Terminy kursów

W tym roku kolejne kursy rozpoczną się w następujących terminach:

Zobacz całość